Zgodovina

Spominska cerkev Sv. duha v Javorci, posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte (1915–1917), je bila zgrajena leta 1916.

Preberi več...

Leta 1934 je bila prvič obnovljena s strani italijanskih vojaških enot.

Preberi več...

Zavod za spomeniško varstvo iz Nove Gorice je leta 1962 začel s prvimi zasilnimi ukrepi zaščite objekta.

Leta 1963 je občinski ljudski odbor Tolmin imenoval komisijo za obnovo cerkve v Javorci.

Po petih letih je bilo zbrano toliko denarja, da je prišlo do nekoliko obsežnejših obnovitvenih del pod vodstvom arhitekta Janeza Suhadolca. Žal pa sredstva niso zadoščala za izvedbo vseh predvidenih restavratorskih posegov.

Objekt je leta 1976 dodatno prizadel še potres.

Med letoma 1980 in 1982 je potekala druga celovitejša prenova cerkve, ki je bila nekaj let prepuščena propadanju.

Ob zaključku del je bila 29. maja 1983 v Javorci posebna slovesnost.

Leta 1998 je celotno območje zaznamoval velikonočni potres, ki ni prizanesel niti cerkvi Sv. duha v Javorci.

Preberi več...

Leta 1999 je bila cerkev Sv. duha v Javorci razglašena kot kulturni spomenik državnega pomena.

Dela na popotresni sanaciji objekta so se izvajala v letih 2004 in 2005. Spominska cerkev je tako doživela še tretjo celovitejšo prenovo.

Kot najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije je spominska cerkev Sv. duha v Javorci leta 2007 pridobila znak evropske dediščine medvladne iniciative, s čimer ji je bil tako prvič priznan evropski pomen.

Slovesno odkritje znaka evropske dediščine je bilo 18. maja 2007.

Preberi več...

Leta 2016 je cerkev praznovala stoto obletnico izgradnje in je bila deležna večje pozornosti.

Preberi več...

Oktobra 2017 je bila zaradi zamakanja izvedena sanacija zvonika.

Spominska cerkev Sv. duha v Javorci je od začetka leta 2018 uradno med velikani evropske dediščine, ki poudarjajo skupne evropske vrednote, saj ji je Evropska komisija uradno podelila znak evropske dediščine.

Preberi več...