Zgodovina

1962

Zavod za spomeniško varstvo iz Nove Gorice je leta 1962 začel s prvimi zasilnimi ukrepi zaščite objekta.