Znak evropske dediščine

Javorca - znak evropske dedidiščine

Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci je eno od devetih spomeniških območij v Evropski uniji, ki jih je Evropska komisija ob koncu leta 2017 razglasila za prejemnike znaka evropske dediščine (ZED), najvišjega evropskega priznanja za skupno dediščino.

Javorca je kraj evropskega spomina in obsega kulturno krajino s spominsko cerkvijo. Vojaški spopadi prve svetovne vojne so gorsko krajino preoblikovali. Med vojno in pozneje je bila prostor združevanja posameznikov iz različnih nacionalnih, kulturnih in jezikovnih okolij ter veroizpovedi in je svojevrsten primer sodelovanja posameznikov s skupnim ciljem udejanjanja humanega odnosa med ljudmi v času, ko je bila duhovna tolažba izjemno pomembna. V teh razmerah je prišla do izraza ustvarjalnost snovalcev in graditeljev cerkve v želji po miru. Njena izjemna simbolna vrednost se je ohranila vse do današnjih dni.

Javorco danes obiskujejo sorodniki graditeljev in padlih vojakov ter ljubitelji narave in zgodovine. Njena sporočilnost je tudi po stotih letih aktualna in izraža pomembnost razumevanja skupnih evropskih vrednot, raznolike, a skupne kulturne dediščine, zlasti v povezavi s solidarnostjo, demokratičnimi vrednotami in človekovimi pravicami, na katerih temelji proces evropskega povezovanja.

Raznovrstne aktivnosti na spomeniškem območju poudarjajo pomen skupnih korenin, skupne preteklosti in skupnih vrednot narodov Evrope s ciljem ohranjati kolektivni spomin o solidarnosti in ustvarjalni volji v časih težkih preizkušenj. Brezčasno sporočilo miru ter zavedanje, da le-ta v današnjem času ni nekaj samoumevnega, je vključeno v proces izobraževanja mladih. Z vodenimi ogledi spomeniškega območja in izkustvenimi delavnicami, s pristopom doživljajske pedagogike lahko mladi bolje razumejo pomen in vrednote Javorce. Z namenom poudariti evropski pomen in vodilne vrednote, ki jih izraža Javorca, t.j. mir, človeško dostojanstvo in enakopravnost skozi spoštovanje različnih kultur, veroizpovedi in narodnosti, je na spomeniškem območju vsako leto izvedenih več različnih dogodkov.

Sporočilnost Javorce se po Evropi širi tudi z razstavo »sto let bazilike miru«, s katero je Tolminski muzej obeležil stoletnico obstoja spominske cerkve v Javorci, le-ta je po prvi predstavitvi leta 2016 gostovala v Vojnozgodovinskem muzeju na Dunaju, v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, v Beljaku, ter na Češkem, načrtuje pa se njena postavitev tudi po drugih evropskih državah.

Z ZED se trenutno poleg spominske cerkve v Javorci ponaša še 29 drugih lokacij in dogodkov na evropskih tleh, v Sloveniji od leta 2015 še partizanska bolnica Franja.

 

Vse lokacije ZED

 

ZEMLJEVID >