Zgodovina

2007

Kot najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije je spominska cerkev Sv. duha v Javorci leta 2007 pridobila znak evropske dediščine medvladne iniciative, s čimer ji je bil tako prvič priznan evropski pomen.

Slovesno odkritje znaka evropske dediščine je bilo 18. maja 2007.

foto Damjana Fortunat Černilogar