Zgodovina

1968

Po petih letih je bilo zbrano toliko denarja, da je prišlo do nekoliko obsežnejših obnovitvenih del pod vodstvom arhitekta Janeza Suhadolca. Žal pa sredstva niso zadoščala za izvedbo vseh predvidenih restavratorskih posegov.