Zgodovina

2017

Oktobra 2017 je bila zaradi zamakanja izvedena sanacija zvonika.