Zgodovina

1963

Leta 1963 je občinski ljudski odbor Tolmin imenoval komisijo za obnovo cerkve v Javorci.