Zgodovina

1999

Leta 1999 je bila cerkev Sv. duha v Javorci razglašena kot kulturni spomenik državnega pomena.