Zgodovina

1976

Objekt je leta 1976 dodatno prizadel še potres.