Javorca, kraj evropskega spomina, ostaja nosilka ZNAKA EVROPSKE DEDIŠČINE (ZED).

datum: 16.03.2021

kategorija: rubrika 1

Evropska komisija je objavila poročilo ocenjevalne skupine neodvisnih strokovnjakov, ki je lani opravila evaluacijo projektov za pridobitev ZED.

Spomeniško območje Javorce izpolnjuje pogoje za ohranitev tega prestižnega priznanja, ki ga je območje prejelo konec leta 2017.

Znak je prejela leta 2018 na podlagi skupnih prizadevanj in sodelovanja Občine Tolmin, Tolminskega muzeja in Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Znak evropske dediščine pripomore k širjenju prepoznavnosti Javorce in njenega pomena za skupne evropske vrednote, ki jih ta predstavlja (mir, človečnost, solidarnost, kulturno raznolikost ...).

Tolminski muzej skupaj z Mestnim muzejem Idrija že snuje jesensko izmenjavo razstav o Spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci in Partizanski bolnici Franja, prav tako nosilka ZED.