Fotografski natečaj "Znak evropske dediščine - Evropa se začne tukaj!"

datum: 15.02.2021

kategorija: rubrika 1

Natečaj je odprt za vse zainteresirane amaterje in profesionalne fotografe.

V okviru projekta EHL@N (projekt mreženja nosilcev Znaka evropske dediščine, v katerega je vključena tudi Občina Tolmin s Spominsko cerkvijo Sv. Duha v Javorci in jo v projektu aktivno zastopa Tolminski muzej) poleg Facebook strani EHL in EHL Instagrama zaživela še spletna stran projekta www.ehl-network.eu.

Istočasno je razpisan fotografski natečaj "Znak evropske dediščine - Evropa se začne tukaj!". Cilj natečaja je promocija temeljnih evropskih vrednot, ki izhajajo iz načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, kulturne in jezikovne raznolikosti, strpnosti in solidarnosti in ki jih zastopa ter predstavlja 48 nosilcev Znaka evropske dediščine.

Trajanje natečaja: 15. februar 2021 - 14. marec 2021.

Natečaj je odprt za javnost - na njem lahko sodelujejo državljani vseh držav. Natečaj je odprt za vse zainteresirane amaterje in profesionalne fotografe. Veselimo se fotografij, oddanih na spletni strani EHL@N: 

www.ehl-network.eu/enter-competition/,

kjer so objavljena tudi Pravila fotografskega natečaja.