Dogodki 2022

Praznovanje 10. obletnice Znaka evropske dediščine

od 13.06.2022 do 14.06.2022

Kraj: Bruselj, Belgija

Ob 10. obletnici Znaka evropske dediščine je 13. junija 2022 v Bruslju potekala slovesna podelitev Znaka evropske dediščine območjem, izbranim v letih 2019 in 2021.  Osrednji dogodek sta spremljali še srečanje nacionalnih koordinatorjev ter 14. junija celodnevna konferenca. Evropska komisija je na slovesnosti podelila ZED 12 novim območjem. To razmeroma mlado priznanje se vsaki dve leti podeljuje krajem, predmetom ali dogodkom, ki imajo simbolno zgodovinsko vrednost za proces evropskega združevanja ali so nosilci evropskih vrednot. Slovesnost v Bruslju je spremljala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel. Dan kasneje je sledila konferenca z uvodnimi nagovori in predstavitvami in, v nadaljevanju, nizom srečanj po skupinah, ki so jih vodile različne dediščinske organizacije. Direktorica Tolminskega muzeja, zastopnica »tolminske« nosilke ZED - Spominske cerkve v Javorci, se je udeležila delavnice “Europe’s Roots: Archaeological, Religious, Military sites”. Na srečanju so udeleženci podali številna priporočila za boljše delo, nadaljnjo promocijo evropskih vrednot in lažje sodelovanje med nosilci ZED. Damjana Fortunat Černilogar je na delavnici predstavila aktivnosti, vezane na Spominsko cerkev Sv. Duha v Javorci. Izpostavila je potujočo razstavo Tolminskega muzeja Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – »bazilika miru« ter skupni projekt Tolminskega muzeja in Mestnega muzeja Idrija, ki je leta 2021 povezal dva slovenska nosilca ZED – Javorco in Franjo. Izmenjava razstav (Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – »bazilika miru« v Mestnem muzeju Idrija 9. 9. – 10. 10. 2022; Franja – skriti dragulj Evrope v Tolminskem muzeju 10. 9. – 10. 10. 2022) ter skupna promocijska akcija Javorca in Franja, ko zmaga človečnost ob Dnevih evropske dediščine 2021 sta bili prepoznani kot dobra praksa povezovanja nosilcev ZED. V okviru predstavitve je direktorica izpostavila še razstavo Znak evropske dediščine, ki jo je pripravila Evropska komisija, organizirala pa Tolminski muzej in Občina Tolmin, ter pobarvanko Javorca. Predstavila je tudi sodelovanje z Gimnazijo Tolmin: vključevanje ogleda Javorce v okviru programa Erazmus + in izmenjave dijakov ter predavanje za dijake v Tolminskem muzeju, na katerem so spoznali zgodbo Javorce, evropske vrednote, ki jih ta predstavlja, ter človekove pravice. Ob zaključku predstavitve je direktorica predstavila še najnovejše promocijsko gradivo Tolminskega muzeja z motivi Javorce, ki je bilo v manjšem obsegu dano na razpolago udeležencem in je tudi kmalu pošlo. Velik odziv je predstavitev Damjane Fortunat Černilogar doživela s strani predstavnice pobude Future for Religious Heritage Rocie Sanchez Diaz in bila zaprošena za pripravo članka za objavo v njihovem časopisu Europe-wide newsletter. Kasneje je bil podan še predlog k prijavi projekta Javorca na natečaj Religious Heritage Innovator of the Year 2022. Omenimo naj še, da je bil v uvodni predstavitvi pobude Future for Religious Heritage (FRH) predstavljen tudi projekt »jumpforheritage« z nagrajeno fotografijo Javorce z dekleti iz Zavoda za Turizem Dolina Soče.

Dogodkov ob 10. obletnici ZED so se poleg direktorice Tolminskega muzeja (Spominska cerkev v Javorci), udeležila še predstavnika ostalih dveh slovenskih nosilcev ZED: Milojka Magajne (Partizanska bolnica Franja, Mestni muzej Idrija) in Žiga Cerkvenik (Zdravljica, NUK). Skupaj z Jadranko Plut iz Ministrstva za kulturo, ki  se je udeležila tudi srečanja nacionalnih koordinatorjev ZED, smo zastopali Slovenijo.

 

mag. Damjana Fortunat Černilogar,
direktorica Tolminskega muzeja